pallet nhựa cũ màu đen - Pallet Huệ Thương

pallet nhựa cũ màu đen - Pallet Huệ Thương

pallet nhựa cũ màu đen - Pallet Huệ Thương

pallet nhựa cũ màu đen - Pallet Huệ Thương

pallet nhựa cũ màu đen - Pallet Huệ Thương
pallet nhựa cũ màu đen - Pallet Huệ Thương
Holtine:
0908 49 48 43 - 0977 41 97 87
MENU

pallet nhựa cũ màu đen

Pallet nhựa đen kích thước :1100x1400;x150 Nặng 14.000g - Tải trongj 1500kg: kg/1 pallet
Pallet nhựa đen Kích thước 1100x1400x150 Nặng 14000 g Tải trọng 1500 kg/1 pallet

Sản phẩm cùng loại

Pallet cốc

Pallet cốc

Kích thước1200x1000x145
Nhựa nguyên sinh
Trọng lượng 6000-7000k
Tải trọng :1000kg/1pallet