Pallet nhựa màu đen - Pallet Huệ Thương

Pallet nhựa màu đen - Pallet Huệ Thương

Pallet nhựa màu đen - Pallet Huệ Thương

Pallet nhựa màu đen - Pallet Huệ Thương

Pallet nhựa màu đen - Pallet Huệ Thương
Pallet nhựa màu đen - Pallet Huệ Thương
Holtine:
0908 49 48 43 - 0977 41 97 87
MENU

Pallet nhựa màu đen

Pallet nhựa đen Kích thước:1100x1400x150. Trọng lượng:14.000g Tải trọng 1500kg/ 1 Pallet
Pallet nhựa đen Kích thước:1100x1400x150 Trongj lượng 14.000g Tải trọng: 1500kg/1 Pallet.