Sản phẩm - Pallet Huệ Thương

Sản phẩm - Pallet Huệ Thương

Sản phẩm - Pallet Huệ Thương

Sản phẩm - Pallet Huệ Thương

Sản phẩm - Pallet Huệ Thương
Sản phẩm - Pallet Huệ Thương
Holtine:
0908 49 48 43 - 0977 41 97 87
MENU

Sản phẩm

Pallet cốc

Pallet cốc

Kích thước1200x1000x145
Nhựa nguyên sinh
Trọng lượng 6000-7000k
Tải trọng :1000kg/1pallet
pallet nhựa cũ màu đen

pallet nhựa cũ màu đen

Pallet nhựa đen
kích thước :1100x1400;x150
Nặng 14.000g -
Tải trongj 1500kg: kg/1 pallet
Pallet nhựa màu đen

Pallet nhựa màu đen

Pallet nhựa đen
Kích thước:1100x1400x150.
Trọng lượng:14.000g
Tải trọng 1500kg/ 1 Pallet